• 2+1 GRATIS % 3 halen, 2 betalen
BEL ONS: 020-2331695
Overhemden specialist van Nederland & België
Gratis verzending vanaf 80 €
Wijzigings- en monogramservice

Algemene Voorwaarden

§ 1 Toepassingsgebied, voorwaarden

(1) Wij leveren op basis van de volgende Algemene Voorwaarden, die de basis vormen van de met ons gesloten contracten op basis van de aanbiedingen in onze online shop.

(2) Voor zover deze voorwaarden betrekking hebben op consumenten, zijn dit natuurlijke personen in de zin van de wettelijke regeling (§ 13 BGB), bij wie het doel van de bestelling niet in overwegende mate kan worden toegeschreven aan een commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. In Oostenrijk kunnen rechtspersonen ook consumenten zijn. Volgens de wettelijke regeling (§ 14 BGB) zijn ondernemers natuurlijke of rechtspersonen of personenvennootschappen met handelingsbekwaamheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelen in het kader van de uitoefening van hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Klanten in de zin van deze voorwaarden zijn zowel consumenten als ondernemers.

(3) Indien werkdagen als termijnen worden opgegeven, worden daaronder verstaan alle weekdagen, met uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen. Kerstavond en oudejaarsavond worden als officiële feestdagen beschouwd.

§ 2 Contractuele partners, taal van het contract

Wij, de

Shirts of Europe GmbH
Gewerbestr. 15
84371 Triftern
Duitsland

Telefoon +31 (0) 20 - 2331695
Telefax +49 (0) 8563 - 9999-796
Mail: service[@]overhemden.com
Internet: www.overhemden.com

zijn uw contractuele partner.

In onze Nederlandse internetwinkel op www.overhemden.com komt het contract tot stand volgens deze voorwaarden in het Duits of het Engels, afhankelijk van welke instelling u hebt gemaakt.

§ 3 Sluiting van de overeenkomst

(1) Onze reclameaanbiedingen zijn vrijblijvend, zolang zij niet de inhoud van een contractuele overeenkomst worden. Alvorens uw bestelling te verzenden, hebt u de mogelijkheid om de door u ingevoerde gegevens te controleren en te corrigeren. Onmiddellijk na ontvangst van uw bestelling ontvangt u een automatisch toegezonden ontvangstbevestiging per e-mail.

(2) De presentatie en de weergave van de producten in onze online-shop vormen geen juridisch bindend aanbod. Met uw bestelling doet u een bindend aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst. Op dit moment is er echter nog geen contract gesloten. De orderbevestiging die ons onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling per e-mail wordt toegezonden, houdt geen aanvaarding van uw aanbod in, maar is uitsluitend bedoeld om u ervan in kennis te stellen dat wij uw bestelling hebben ontvangen. Wij kunnen uw bestelling accepteren door een aparte orderbevestiging per e-mail te sturen of door de goederen binnen vijf dagen te leveren.

§ 4 Beperkingen

(1) De aangeboden artikelen worden slechts verkocht tot een maximum hoeveelheid van 10 stuks per artikel, tenzij anders vermeld in de productbeschrijving.

(2) Indien de koper een ondernemer is, zijn de afwijkende voorwaarden van de bestseller niet van toepassing. Erkenning van afwijkende voorwaarden kan slechts geschieden door uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging door ons.

§ 5 Opslag van contracttekst, mijn rekening

(1) De tekst van het contract wordt door ons opgeslagen, maar kan om veiligheidsredenen niet rechtstreeks door u worden geraadpleegd. Wij bieden een met een wachtwoord beveiligde directe toegang ("Mijn Account") voor elke klant. Hier kunt u uw gegevens beheren en ordergegevens bekijken als u zich daarvoor hebt geregistreerd. De klant verbindt zich ertoe de persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en ze niet toegankelijk te maken voor onbevoegde derden.

(2) Deze AV en de gegevens van uw bestelling worden u tijdens het bestelproces meegedeeld. U kunt deze informatie daar gemakkelijk archiveren door ofwel de AV te downloaden en de tijdens het bestelproces samengevatte gegevens met behulp van de functies van uw browser op te slaan, ofwel te wachten op de automatische ontvangstbevestiging van uw bestelling, die wij u bovendien na voltooiing van uw bestelling per e-mail zullen toezenden op het door u opgegeven adres. Deze e-mail ter bevestiging van uw bestelling bevat nogmaals de gegevens van uw bestelling en de contractuele bepalingen met deze AV en kan gemakkelijk worden afgedrukt of opgeslagen met uw e-mailprogramma. De huidige versie van de AV is te vinden op onze website.

§ 6 Herroepingsrecht

Consumenten hebben een herroepingsrecht voor bestellingen uit ons online aanbod.

Hieronder vindt u informatie over de vereisten en gevolgen van het wettelijke herroepingsrecht voor aankopen via postorderbedrijven. Een contractuele toekenning van rechten die verder gaat dan de wet, is daarmee niet verbonden. Het wettelijke herroepingsrecht is met name niet beschikbaar voor commerciële wederverkopers.

 


Annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen, te rekenen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste artikel in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Shirts of Europe GmbH, Gewerbestr. 15, DE-84371 Triftern, Telefoon +31 (0) 20 - 2331695, Fax +49 (0) 7142-78866-200, Mail: service[@]overhemden.com) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post, fax of e-mail verzonden brief) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, dat echter niet verplicht is.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. Wij betalen de retourkosten voor retourzendingen vanuit Nederland voor goederen met een waarde van meer dan 40 euro. Gelieve gebruik te maken van onze retourservice, die u wordt aangeboden in uw klantenaccount of onder "Retourzendingen, ruilingen en klachten" (u vindt de link onderaan in de online winkel). Vermeld de reden van teruggave op het teruggaveformulier. U kunt dan het retouretiket afdrukken en gebruiken voor de retourzending door onze verzenddienstverlener. Indien u niet over een printer beschikt, problemen hebt met het downloaden van het retouretiket of een nieuw retouretiket nodig hebt, kunt u er ook een aanvragen bij onze klantendienst. Voor retourzendingen uit andere landen en voor goederen met een waarde tot 40 euro, draagt u de kosten van de retourzending. U hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet nodig is voor de inspectie van de toestand, eigenschappen en werking van de goederen.

 


Download een voorbeeld van een herroepingsformulier


 

Er zijn wettelijke uitzonderingen op het herroepingsrecht (§ 312g BGB). Wij hebben de aanbiedingen waar het herroepingsrecht is uitgesloten en waar wij dit, indien van toepassing, voor u zouden willen inroepen, dienovereenkomstig gemarkeerd.

§ 7 Vrijwillig recht op terugkeer

Naast het wettelijke herroepingsrecht verlenen wij u een contractueel herroepingsrecht van in totaal 30 dagen na ontvangst van de goederen, waarvan ook onze klanten uit landen buiten de Europese Unie gebruik kunnen maken. Dit vrijwillige recht van teruggave wordt uitgeoefend door de goederen terug te zenden. In het kader van dit vrijwillige recht op teruggave nemen wij bij terugzendingen uit Duitsland voor goederen met een waarde van meer dan 40 euro de retourkosten op ons. Gelieve gebruik te maken van onze retourservice, die u wordt aangeboden in de klantenaccount of onder "Retourzendingen, ruilingen en klachten" (u vindt de link onderaan in de online winkel). Vermeld de reden van teruggave op het teruggaveformulier. U kunt dan het retouretiket afdrukken en gebruiken voor de retourzending door onze verzenddienstverlener. Indien u niet over een printer beschikt, problemen hebt met het downloaden van het retouretiket of een nieuw retouretiket nodig hebt, kunt u er ook een aanvragen bij onze klantendienst. Voor retourzendingen uit andere landen en voor goederen met een waarde van maximaal 40 euro, draagt u de kosten van de retourzending. Voor het overige gelden voor de verdere voorwaarden en gevolgen van de uitoefening van uw recht van terugkeer dezelfde voorwaarden als voor het wettelijke herroepingsrecht, dat onbeperkt blijft.

§ 8 Prijzen, betalingsvoorwaarden

(1) Voor bestellingen in onze internetwinkel gelden de prijzen die op het moment van de bestelling in de aanbieding staan. De vermelde prijzen zijn totaalprijzen, d.w.z. dat zij de toepasselijke Duitse wettelijke belasting op de toegevoegde waarde en andere prijsbestanddelen omvatten.

(2) Wij behouden ons het recht voor om, indien nodig, verschillende individuele bestellingen te combineren.

Speciale aanbiedingen, bv. via de nieuwsbrief, zijn beperkt in de tijd (volgens onze informatie) en gelden zolang de voorraad strekt. In geen geval kunnen verschillende kortingen, speciale voorwaarden of promotieaanbiedingen worden gecumuleerd.

(3) Betalingen kunnen in het algemeen worden verricht per creditcard, vooruitbetaling, Paydirect, PayPal, Sofortüberweisung, GiroPay, automatische incasso, aankoop op rekening.

(5) Bij de keuze van de betaalwijze "kopen op rekening" en automatische incasso behouden wij ons het recht op een kredietcontrole door Schufa voor. Wij behouden ons het recht voor om in individuele gevallen betaalmethoden uit te sluiten. Wanneer u voor deze betaalmethoden kiest, zijn ook de algemene voorwaarden voor deze betaalmethoden van toepassing, die u hier kunt raadplegen: https://payment.payolution.com/payolution-payment/infoport/agb?mId=aGVtZGVuLmRlIEdtYkg=

(6) Indien u kiest voor de betaalmethode GiroPay, betaalt u het factuurbedrag via internetbankieren van uw bank, waarnaar u in het bestelproces wordt doorverwezen. U logt in zoals u gewend bent, bijvoorbeeld met uw rekeningnummer en pincode, en autoriseert uw betaling, bijvoorbeeld met een TAN. Uw bank moet deelnemen aan de Giropay-procedure.

(7) Indien u de PayPal-betaalmethode kiest, betaalt u het factuurbedrag via de onlineprovider PayPal, aan wie wij de vordering overdragen. U kunt dus alleen PayPal betalen met schuldkwijtscheldend effect. In principe moet u daar geregistreerd zijn of zich eerst aanmelden, u legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht bevestigen (uitzondering: gasttoegang, indien van toepassing). U betaalt het factuurbedrag aan PayPal via de door PayPal aangeboden betaalmethoden, zoals automatische incasso of creditcard. Indien van toepassing biedt PayPal u ook de "huurkoop" aan (voorwaarde is o.a. kredietwaardigheid, voor orderwaarden van 99 € - 5.000 €, Duitse PayPal-rekening vereist, waarop een bankrekening wordt gestort en bevestigd als betalingsbron https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/paypal-instalments). In dit geval gaat u een contract aan met PayPal als kredietverstrekker.
Tijdens de bestelprocedure krijgt u verdere instructies over hoe u op de pagina van de betalingsprovider komt.

(8) Indien u kiest voor de betaalmethode Sofortüberweisung, betaalt u via het aanbod van Sofort AG. In dat geval ontvangen wij het overschrijvingskrediet onmiddellijk. Dit versnelt het hele bestelproces. Het enige wat u nodig heeft is uw rekeningnummer, bankcode, PIN en TAN. Met behulp van het beveiligde betaalformulier van Sofort AG, dat niet toegankelijk is voor handelaren, plaatst deze betaaldienst automatisch en in real time een overschrijving op uw online bankrekening. Het aankoopbedrag wordt onmiddellijk en rechtstreeks overgemaakt op de bankrekening van de handelaar.

Indien u kiest voor de betaalwijze SOFORT TRANSFER, zal aan het einde van het bestelproces een vooraf ingevuld formulier worden geopend. Dit bevat al onze bankgegevens. Bovendien worden het bedrag van de overschrijving en de reden van betaling reeds in het formulier weergegeven. U moet nu het land selecteren waar u uw online bankrekening heeft en de bankcode invoeren. Voer vervolgens dezelfde gegevens in als toen u zich registreerde voor online bankieren (rekeningnummer en PIN). Bevestig uw bestelling door het TAN in te voeren. Onmiddellijk daarna ontvangt u een bevestiging van de transactie.

In principe kan elke internetgebruiker SOFORT TRANSFER als betaalmiddel gebruiken indien hij over een geactiveerde online bankrekening met PIN/TAN-procedure beschikt. Let op: SOFORT ÜBERWEISUNG is bij een aantal banken nog niet beschikbaar. Voor meer informatie over de vraag of uw bank deze dienst ondersteunt, kunt u terecht op de website van de betalingsdienstaanbieder.

(9) Indien u kiest voor de betaalmethode met kredietkaart, wordt de transactie uitgevoerd via de betalingsdienstaanbieder Payone. Dit is een aanbod van BS Payone GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main (https://www.payone.com/).

PAYONE GmbH (hierna "PAYONE" of "wij" genoemd) is een instelling voor elektronisch geld en betalingen in de zin van de Duitse wet op het toezicht op betaaldiensten (Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz - ZAG) en is gespecialiseerd in de levering van beveiligde terminals voor girale betalingstransacties alsook in het aanbieden van aanverwante diensten. PAYONE verwerkt in het kader van zijn betalingsdiensten met name op kaarten gebaseerde girale betalingstransacties voor de detailhandel en de dienstensector en biedt daartoe verschillende betaalmethoden aan.

PAYONE voert voor ons twee hoofdtaken uit bij de verwerking van girale betalingstransacties:

1. PAYONE treedt op als een zogenaamde netwerkoperator en zorgt voor de technische verwerking van girale betalingen via een technische infrastructuur, zoals de beveiligde communicatie tussen een betaalterminal en uw bank die de kaart uitgeeft.

Daarnaast treedt PAYONE ook op als acquirer en verzorgt het de beveiligde doorzending en afwikkeling van kredietkaarttransacties met internationale kredietkaartmaatschappijen (zogenaamde schemes, zoals VISA, MasterCard, Diners Club, Discover, JCB, UPI of American Express).
De gegevens die wij overdragen zijn gecodeerd. De gegevens over de betaalmiddelen en de betalingsgegevens worden eveneens in gecodeerde vorm verzonden via overeenkomstige interfaces. Tijdens dit proces krijgen wij geen kennis van de betalingsgegevens.

§ 9 Verzendingskosten, levering en douanerechten

(1) De verzendingskosten kunnen variëren naargelang het leveringsgebied, de leveringswijze en de verschillende aard van de bestelling. Informatie over de hoogte van de verzendkosten vindt u op de pagina Verzendkosten en levertijden.

(2) Wij zullen de goederen conform de met u gemaakte afspraken leveren op het door de klant opgegeven afleveradres, tenzij anders overeengekomen.

(3) Wij zijn gerechtigd tot deelleveringen, voor zover dit voor u redelijk is. In dat geval betaalt u natuurlijk maar één keer de verzendingskosten. Als uw bestelling de totale limiet voor gratis verzending heeft bereikt, betaalt u uiteraard geen verzendkosten, zelfs niet in het geval van deelleveringen.

(4) Als u producten van overhemden.com bestelt voor levering buiten de EU, kunnen douanerechten en belastingen verschuldigd zijn. Deze worden geheven wanneer het pakket de opgegeven bestemming bereikt. Eventuele extra kosten voor douane-inklaring zijn voor uw rekening. Overhemden.com heeft geen invloed op deze vergoedingen. De douanevoorschriften verschillen sterk van land tot land. Neem contact op met uw plaatselijke douane om meer te weten te komen.

§ 10 Eigendomsvoorbehoud, verzuim

(1) De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling is ontvangen. Voor consumenten uit Zwitserland behouden wij ons het recht voor om een overeenkomstige aantekening in het eigendomsregister te laten maken.

(2) Als u in gebreke bent met de betaling, zullen wij u een redelijke termijn van respijt geven. Na het verstrijken van de respijttermijn zonder succes hebben wij het recht ons uit de overeenkomst terug te trekken en de goederen terug te vorderen.

§ 11 Promotiebonnen en de inwisseling ervan

(1) Promotionele waardebonnen zijn waardebonnen die niet kunnen worden gekocht, maar die wij uitreiken in het kader van reclamecampagnes met een bepaalde geldigheidsduur. Promotiebonnen zijn dus louter promotionele maatregelen.

(2) Promotionele waardebonnen kunnen slechts gedurende de aangegeven periode en slechts eenmaal als onderdeel van een besteltransactie worden ingewisseld. Individuele merken kunnen van de waardebonnenactie worden uitgesloten. Promotiebonnen kunnen niet worden gebruikt voor de aankoop van cadeaubonnen. Voor promotionele vouchers geldt mogelijk een minimum bestelwaarde.

(3) De waarde van de goederen moet ten minste gelijk zijn aan het bedrag van de promotionele waardebon. Een verschil tot een hogere waarde van goederen kan worden gecompenseerd met de aangeboden betalingsmogelijkheden. De waarde van een promotiebon wordt niet in geld uitbetaald en brengt geen rente op. De promotiebon wordt niet terugbetaald als de goederen geheel of gedeeltelijk worden geretourneerd.

(4) Promotiebonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is afgerond. Nadien bijschrijven is niet mogelijk. De promotiebon kan niet aan derden worden overgedragen. Meerdere kortingsbonnen kunnen niet met elkaar worden gecombineerd, tenzij wij anders zijn overeengekomen.

(5) Indien u een promotionele waardebon heeft gebruikt bij uw aankoop, behouden wij ons het recht voor om u de oorspronkelijke prijs van de goederen die u houdt in rekening te brengen indien - als gevolg van uw annulering - de totale waarde van de bestelling onder de bestelwaarde komt die vereist is om de promotionele waardebon geldig te laten zijn (minimum bestelwaarde) of onder de waarde van de promotionele waardebon.

§ 12 Risico-overdracht

Indien de koper een consument is, gaat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van de goederen bij de overhandiging op de koper over. Indien de koper een ondernemer is, gaat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van de goederen over op de koper op het moment dat de goederen aan de vervoerder worden overhandigd.

§ 13 Garantie

(1) Indien de klant een consument is, zijn de wettelijke rechten van aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing.

(2) Indien de koper ondernemer is, verlenen wij in eerste instantie naar onze keuze garantie voor gebreken aan de goederen door het verhelpen van het gebrek of het leveren van een vervangend product. Ondernemers dienen ons binnen een termijn van twee weken na ontvangst van de goederen schriftelijk op de hoogte te stellen van duidelijke gebreken. Anders is de aanspraak op garantie uitgesloten. Tijdige verzending is voldoende om de termijn te halen. Op de ondernemer rust de volledige bewijslast voor alle voorwaarden van de vordering.

§ 14 Platform voor onlinegeschillenbeslechting & klachtenregeling

(1) Volgens de toepasselijke wetgeving zijn wij verplicht consumenten te informeren over het bestaan van het Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting, dat kan worden gebruikt om geschillen op te lossen zonder naar de rechter te hoeven stappen. De Europese Commissie is verantwoordelijk voor de werking en de inhoud van het platform. U kunt het Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting hier vinden: http://ec.europa.eu/odr.

(2) Wij zijn niet bereid en niet verplicht om deel te nemen aan een buitengerechtelijke bemiddelingsprocedure.

(3) : Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar service@overhemden.com. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

§ 15 Slotbepalingen

(1) Op alle rechtshandelingen of andere rechtsbetrekkingen met ons is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. Het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) en alle andere intergouvernementele overeenkomsten zijn, ook na hun omzetting in Duits recht, niet van toepassing. Deze rechtskeuze houdt in dat de klant met gewone verblijfplaats in een van de staten van de EU of Zwitserland niet verstoken blijft van de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van die staat.

(2) Bij zakelijke transacties met handelaren en met publiekrechtelijke rechtspersonen wordt overeengekomen dat onze maatschappelijke zetel de bevoegde rechtbank is voor alle juridische geschillen betreffende deze voorwaarden en de afzonderlijke contracten die onder hun geldigheid zijn gesloten, met inbegrip van acties op wissels en cheques. In dat geval hebben wij ook het recht om een rechtsvordering in te stellen bij elke andere wettelijke bevoegde rechtbank. Bovenstaande bepaling doet geen afbreuk aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechter.

(3) Indien afzonderlijke bepalingen van deze Algemene Handelsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk niet rechtsgeldig zijn of hun rechtsgeldigheid op een later tijdstip verliezen, wordt de geldigheid van de Algemene Handelsvoorwaarden voor het overige niet aangetast. De ongeldige bepalingen worden vervangen door de wettelijke bepalingen. Hetzelfde geldt indien de Algemene Voorwaarden een onvoorziene lacune bevatten.

 

Status Maart 2022